Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Spoken Chinese': Cantonese (Yue) Chinese language Mandarin Chinese Min Chinese Spoken language Variety (linguistics) Wu Chinese Mutual intelligibility Dialect Written Chinese Dialect continuum Zhejiang Standard Mandarin People's Republic of China Singapore Republic of China Jiangsu Shanghai Shanghainese Anhui Canton dialect Guangzhou Hong Kong Taishanese Fujian Malaysia Philippines Southeast Asia Taiwan Amoy dialect Hokkien Taiwanese Hokkien Middle Chinese Fuzhou dialect Hainanese Min Bei Min Dong Min Nan Min Zhong Puxian Min Shaojiang Min Teochew dialect Hunan Xiang Chinese Hakka (language) Hakka people Han Chinese Northern and southern China Gan Chinese Jiangxi
Disclaimer