Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Suparshvanath': Jainism Tirthankar Karma in Jainism Siddha Ikshvaku Varanasi Bihar Gautama Buddha India Aranath Mathura, Uttar Pradesh Christian Acharya Parshva Yajurveda Nirvana (Jainism) Jain flag
Disclaimer