Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Supreme Soviet of the Soviet Union': Congress of Soviets Constitution Soviet Union Supreme Soviet Government of the Soviet Union Presidium of the Supreme Soviet Prosecutor General of the USSR Supreme Court of the Soviet Union 1936 Soviet Constitution Soviet of Nationalities Soviet of the Union Perestroika Politburo of the Central Committee of the Communist Party of the Soviet Union Rubber stamp (politics) Aleksandr Chervyakov All-Russian Central Executive Committee Anatoly Lukyanov Faizullah Khojaev Gazanfar Musabekov Grigory Petrovsky Kliment Voroshilov Konstantin Chernenko Leonid Brezhnev Mikhail Gorbachev Mikhail Kalinin Nariman Narimanov Rafiq Nishonov 1977 Soviet Constitution Aslan Dzharimov Fedor Tokarev Myechyslaw Hryb Nikolai Podgorny Nikolay Travkin Order of Bogdan Khmelnitsky (Soviet Union) Aziz Aliyev Central Executive Committee Johannes Käbin Medal for Combat Service Medal of Valour (Russia) Mother Hero Nevozvrashchentsy Order of Kutuzov Partmaximum Stanislau Shushkevich Supreme Soviet of Russia Tikhon Kiselyov Vladimir Ivashko Yevgeny Primakov Davlat Khudonazarov Ella Pamfilova
Disclaimer