Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Taira no Sadamori': Taira clan Taira no Masakado Hōjō clan Kamakura period Fujiwara no Hidesato Chinjufu Shogun Kokushi Mutsu Province Emperor Suzaku
Disclaimer