Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Taira no Sadayoshi': Chikugo Province Genpei War Higo Province Kyūshū Taira clan 1180 Kikuchi Takanao Minamoto no Yoritomo Emperor Antoku Kyoto Saikaidō Taira no Munemori Mount Kōya Taira no Shigemori Battle of Dan-no-ura Minamoto clan Kikuchi clan
Disclaimer