Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Taiwan Strait': Mainland China Strait Taiwan East China Sea South China Sea Fujian Hainan Kinmen Matsu Islands Xiamen Penghu Jiulong River Min River (Fujian) 1949 Chiang Kai-shek Chinese Civil War Kuomintang Military People's Republic of China Republic of China 2005 Fuzhou Taipei One-China policy Battle of Kuningtou Cross-strait charter Cross-Strait relations Dongyin, Lienchiang Ocellated angelshark Pingtan County Second Taiwan Strait Crisis Third Taiwan Strait Crisis Wuqiu, Kinmen Yijiangshan Islands Donggang, Pingtung February 20, 2005 Gulei Houlong, Miaoli Japanese butterfish Jinhu, Kinmen Jinning, Kinmen Jinsha, Kinmen Kaohsiung Lieyu, Kinmen Linkou Plateau Lugang, Changhua Mako Guard District Military Power of the People's Republic of China Outline of Taiwan Putian
Disclaimer