Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Tapa Gachchha': Jainism Svetambara 1229 Bikram Samwat Mewar 1886 Acharya Sthanakvasi Vijayanandsuri Acharya Vijay Vallabh suri Acharya Rajendrasuri Tristutik Tirthankar Ramchandra Surishwarji Maharaja Acharya Jayantsen Suriswarji '"Madhukar" Muni Jayanandvijay Tristutik Gachchha Yashodev Suri Pattavali Islam and Jainism
Disclaimer