Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Theotokos of Pochayiv': Byzantine art Eleusa Icon Iconography Mary (mother of Jesus) Orthodox Christianity Riza Oblast Pochaiv Pochayiv Lavra Ternopil Ukraine Greeks Metropolitan bishop Orthodox Church
Disclaimer