Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Three Kingdoms': De facto Han Dynasty History of China Six Dynasties Cao Wei Eastern Wu Jin Dynasty (265–420) Yellow Turban Rebellion Shu Han Emperor Sinology China Culture of China Japan Korea Vietnam Video game Romance of the Three Kingdoms Chen Shou Records of Three Kingdoms Wheelbarrow Wooden ox Zhuge Liang Ma Jun Mechanical engineering Zhang Heng Cao Rui Chain pump Compass Differential (mechanical device) Hydraulics Luoyang Magnetism South Pointing Chariot Zhang Jiao He Jin Cao Cao Emperor Ling of Han Eunuch Yuan Shao Dong Zhuo Qiang people Emperor Xian of Han Campaign against Dong Zhuo Chang'an Sun Jian Coup d'état Lü Bu Wang Yun Liu Yu (2nd century)
Disclaimer