Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Tirthankar': Asceticism Enlightenment (spiritual) Human Jainism Arhat Ford (crossing) Canon law Religion Moksha Nirvana Rishabha (Jain tirthankar) Mahavira Digambar Mallinath Svetambara Statue Temple Parshva Suparshvanath Ikshvaku Harivamsa Shikharji Champapuri Girnar Kayotsarga Lotus position 590s BC Abhinandannath Adipurana Ajitnath Ambika (Jainism) Anantnath Aranath Bahubali Chakreshvari Chandraprabha Dharmanath Ganadhara Gautam Swami God in Jainism Kalpasutra (Jainism) Kunthunath Munisuvrata Nami Natha Neminath Padmaprabha Padmaprabhu Panch-kalyanak Pratishtha Parasnath Hills Pañca-Parameṣṭhi
Disclaimer