Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Toyotomi Hideyoshi': Daimyo Japan Sengoku period Oda Nobunaga Azuchi–Momoyama period Right to keep and bear arms Samurai Aichi District, Aichi Nakamura-ku, Nagoya Oda clan Owari Province Imagawa clan Imagawa Yoshimoto Suruga Province Battle of Okehazama Kiyosu Castle Asano Nagamasa Nene (person) Hachisuka Masakatsu Maeno Nagayasu Sunomata Castle Toyotomi Hidenaga Mount Kinka (Gifu) Mino Province Saitō clan Takenaka Shigeharu Gifu Castle Niwa Nagahide Shibata Katsuie Asakura clan Azai clan Battle of Anegawa Tokugawa Ieyasu Ōmi Province Nagahama, Shiga Lake Biwa Chūgoku region Himeji Castle Akechi Mitsuhide Battle of Yamazaki Incident at Honnō-ji Oda Nobutada Oda Hidenobu Oda Nobutaka Ikeda Tsuneoki Battle of Shizugatake Osaka Castle Ishiyama Hongan-ji Oda Nobukatsu Battle of Komaki and Nagakute
Disclaimer