Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Tricyclobutabenzene': Aromaticity Benzene Cyclobutane Hydrocarbon Conformational isomerism Isomer Radialene Hexaoxotricyclobutabenzene Oxocarbon Benzotriyne Synthon Bond length Aryne
Disclaimer