Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Uesugi Kagekatsu': Daimyo Edo period History of Japan Sengoku period Nagao clan Nagao Masakage Uesugi Kenshin Uesugi Kagetora Ōtate no Ran Uesugi clan Takeda Katsuyori Takeda Shingen Council of Five Elders Japanese invasions of Korea (1592–1598) Siege of Odawara (1590) Toyotomi Hideyoshi Aizu Echigo Province Koku Ishida Mitsunari Tokugawa Ieyasu Battle of Sekigahara Osaka Date Masamune Mogami Yoshiaki Tōhoku region Siege of Shiroishi Tozama daimyo Yonezawa Domain Siege of Osaka Toyotomi clan Uesugi Battle of Shigeno Siege of Uozu Siege of Ōtate Jinbo Yoshikata Jojo Masashige Shibata Naganori Siege of Hachigata (1590) Kasugayama Castle Mashita Nagamori Naoe Kanetsugu Hachiōji Castle Sado Province Saito Tomonobu Satake Yoshinobu Hachigata Castle Battle of Imafuku Honma clan Maeda Toshimasu
Disclaimer