Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Uesugi Kenshin': Daimyo Echigo Province Japan Sengoku period Takeda Shingen Avatar Shogun Vaisravana Chinese mythology Sun Tzu Nagao Tamekage Hokuriku region Hongan-ji Ikkō-ikki Etchū Province Nagao clan Nagao Harukage Usami Sadamitsu Murakami Yoshikiyo Ogasawara Nagatoki Shinano Province Takeda clan Battles of Kawanakajima Japanese war fan Takeda Nobushige Yamamoto Kansuke Late Hōjō clan Kantō region Uesugi Norimasa Kyoto Odawara Castle Sagami Province Tsurugaoka Hachiman-gū Hōjō Ujiyasu Noto Battle of Tedorigawa Maeda Toshiie Shibata Katsuie Kaga Province Ōmi Province April 9 Death poem Assassination Uesugi Kagekatsu Oda Nobunaga Jinbo Yoshikata Kasugayama Castle Nagao Fujikage Shibata Naganori Siege of Nanao
Disclaimer