Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Varkari': Bhakti Hinduism Karnataka Maharashtra Marathi language Pilgrimage Aashaadha Ekadashi Lunar calendar Pandharpur Kartik Avatar Krishna Vishnu Vithoba Vaishnavism Chokhamela Dnyaneshwar Eknath Namdev Tukaram Litter (vehicle) Samadhi Alcohol Brahmacharya Student Tobacco Vegetarianism Dnyaneshwari Muktabai Bahinabai Kanhopatra Nivruttinath Visoba Khechara Abhang Haripath Marathi literature 1628 in poetry Changdev Maharaj Kolekar Pundalik Shankar Vaman Dandekar Vithoba temple, Pandharpur 1700 in poetry Aundha Nagnath Santaji Jagnade Kirtan List of Marathi people Mahipati Prabodhini Ekadashi
Disclaimer