Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Wang Jingwei regime': Empire of Japan Republic of China Wang Jingwei Chiang Kai-shek Chongqing Puppet state Second Sino-Japanese War Kuomintang Blue Sky with a White Sun Flag of the Republic of China Flags of the Republic of China-Nanjing Anti-Comintern Pact Manchukuo Anhui Jiangsu Zhejiang Hubei Hunan Jiangxi Hankou Shanghai Wuchang District Beijing Hebei Shandong Guangzhou Anqing Hangzhou Nanjing Zhenjiang Imperial Japanese Army Toshizō Nishio 1945 He Yingqin September 9 World War II Executive Yuan Legislative Yuan Yellow River Asahi Shimbun Zhou Fohai Zaibatsu Kaizō (magazine) Yokohama Chen Gongbo Liang Hongzhi Chu Minyi Ignaz Trebitsch-Lincoln Nobuyuki Abe Okinori Kaya
Disclaimer