Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Xiao Zhengde': Chinese style name History of China Liang Dynasty Pretender Emperor Wu of Liang Southern Qi Concubinage Xiao Baojuan Xiao Tong Crown prince Emperor He of Southern Qi Northern Wei Xiao Baoyin Luoyang Xuzhou Jiankang Linhai Emperor Jianwen of Liang Emperor Xuan of Western Liang Zhu Yi (Liang Dynasty) Hou Jing Heir apparent
Disclaimer