Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Xingtai': China Hebei Prefecture-level city County (China) County-level city District (China) Handan Hengshui Shandong Shanxi Shijiazhuang Shang Dynasty Zhou Dynasty Warring States Period Qin Dynasty Sui Dynasty Tang Dynasty Ming Dynasty Qing Dynasty Yuan Dynasty 1966 Xingtai earthquake Longyao County Richter magnitude scale Ningjin Battle of Julu Beiguozhuang Guangzong County Guo Shoujing Julu County Linxi County, Hebei Neiqiu County Pingxiang County Qinghe County, Hebei Ren County Shahe, Hebei Wei Shou Baixiang County Cui Shenji Li Huaiyuan Lincheng County Nangong Nanhe County Ningjin County, Hebei Paul Thompson (sinologist) Qiaodong District, Xingtai Qiaoxi District, Xingtai Wei County, Xingtai Xingtai County Xinhe County, Hebei Cui Qun
Disclaimer