Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Yamana clan': Muromachi period Provinces of Japan Shugo Inaba Province Kōzuke Province Seiwa Genji Gokenin Minamoto no Yoritomo Ashikaga shogunate Yamana Sōzen Hatakeyama clan Hosokawa clan Hosokawa Katsumoto Sengoku period Ōnin War Edo period Nanboku-chō period Bingo Province Toyotomi Hideyoshi Hosokawa Yoriyuki Tajima Province Ashikaga Mitsukane Oki Province Toki clan Daimyo Himeji Castle Kamakura-fu Ashikaga Ujimitsu Yamana Oki Islands Kannō disturbance Japanese clans
Disclaimer