Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Yuan Lang': Chinese style name Emperor History of China Northern Wei Xianbei Emperor Jiemin of Northern Wei Erzhu Rong Erzhu Shilong Gao Huan Emperor Xiaowu of Northern Wei Emperor Xuanwu of Northern Wei Concubinage Shanxi Xinzhou Cangzhou Hebei Emperor Xiaozhuang of Northern Wei Yuan Ye Handan Liang Dynasty Yuan Huangtou Eastern Wei Emperor Wenxuan of Northern Qi Northern Qi Emperor Taiwu of Northern Wei Tuoba Huang Emperor Fei List of state leaders in 531 List of state leaders in 532 Husi Chun Erzhu Zhao
Disclaimer