Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Yuan Ye': Chinese style name Emperor History of China Northern Wei Xianbei Emperor Xiaozhuang of Northern Wei Erzhu Rong Emperor Xiaowu of Northern Wei Gao Huan Crown prince Emperor Taiwu of Northern Wei Emperor Wencheng of Northern Wei Tuoba Huang Emperor Xiaowen of Northern Wei Sinicization Turpan Xinjiang Shanxi Book of Wei Wei Shou Luoyang Changzhi Erzhu Shilong Erzhu Zhao Empress Erzhu (Yuan Ye) Taiyuan Emperor Jiemin of Northern Wei Yuan Lang List of state leaders in 531 Empress Erzhu (Jiemin) Empress Erzhu Ying'e Yuwen Tai Erzhu Tianguang
Disclaimer