Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Yuezhi': Central Asia Chinese language Old Chinese Pinyin Proto-Indo-Europeans Tocharians Bactria China Gansu Kushan Empire South Asia Tarim Basin Transoxiana Xinjiang Standard Tibetan Guan Zhong Guanzi (text) Jade Hotan Shang Dynasty Di (ethnic group) Han Dynasty Daxia Soviet Union Yellow River Asii Records of the Grand Historian Sima Qian Qiang Dunhong Dunhuang Qilian Shan Hai Jing Tian Shan Turpan Caucasian race Ordos culture Pazyryk Scythians Qin Shi Huang Xiongnu Modu Chanyu Skull cup Tibet Ili River Saka Kashmir Khunjerab Pass Pakistan Indo-Scythians
Disclaimer