Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Yuwen Tai': History of China Northern Wei Northern Zhou Temple name Western Wei Xianbei Emperor Gong of Western Wei Emperor Xiaomin of Northern Zhou Former Yan Murong Huang Yuwen Yuwen Yidougui Later Yan Emperor Daowu of Northern Wei Hohhot Inner Mongolia Murong Bao Baoding Hebei Erzhu Rong Shanxi Taiyuan Emperor Xiaozhuang of Northern Wei Liang Dynasty Luoyang Yuan Hao Yellow River Erzhu Tianguang Guyuan Ningxia Emperor Jiemin of Northern Wei Erzhu Shilong Erzhu Zhao Yuan Ye Gao Huan Chang'an Emperor Xiaowu of Northern Wei Shaanxi Yulin, Shaanxi Yinchuan Gansu Pingliang Hou Jing Tianshui Eastern Wei Emperor Xiaojing of Eastern Wei Incest Emperor Wen of Western Wei Emperor Xiaowen of Northern Wei Zhou Dynasty
Disclaimer