Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Zeng Gong': China Chinese style name Historian Scholarly method Song Dynasty Tang Dynasty Fuzhou, Jiangxi Ouyang Xiu Shangrao Wang Anshi Jinshi Bozhou Fuzhou Hongzhou, Prince He Cangzhou Emperor Shenzong of Song Five Dynasties and Ten Kingdoms Period Jiangning Emperor Lizong of Song 1010s in poetry 1080s in poetry 1083 1019 Zhan Guo Ce Baotu Spring Society of the Song Dynasty 11th century History of Chinese art
Disclaimer