Example image of eyePlorer eyePlorer map for 'Zhang Zuolin': Manchuria Second Zhili–Fengtian War Chiang Kai-shek Haicheng, Liaoning Liaoning Manchu Robin Hood Russo–Japanese War Qing Dynasty Shenyang Republic of China Hubei Heilongjiang Jilin Puyi Zhang Xun (Republic of China) Great Wall of China Shanhaiguan Beijing Boxer Rebellion October Revolution Chinese Eastern Railway Bubonic plague Hailar Vladivostok Kwantung Leased Territory Dalian Changchun South Manchuria Railway Duan Qirui Cao Kun Wu Peifu Zhili Zhili clique First Zhili–Fengtian War Yangtze River Feng Yuxiang Anhui Jiangsu Shandong Shanghai Sun Chuanfang Guo Songling Opium Tianjin Keisuke Okada Zhang Xueliang History of the Republic of China Huanggutun Incident List of state leaders in 1927
Disclaimer